Kredyt hipoteczny a wkład własny

Spełniając swoje marzenie o własnym mieszkaniu bądź też domu musimy zazwyczaj skorzystać z pomocy banku zaciągając kredyt, największym zainteresowaniem w ostatnich latach cieszy się kredyt hipoteczny jednak w takim przypadku musimy liczyć się z tym, że bank będzie od nas oczekiwał wkładu własnego Niestety nie uda nam się pożyczyć od banku całej sumy na zakup nowego mieszkania.

Bezpieczne i ryzykowne instrumenty inwestycyjne

Inwestowanie wiąże się naturalnie z podejmowaniem pewnego ryzyka utraty części kapitału. Inwestor indywidualny powinien z tego powodu przemyśleć strategię dywersyfikacji i skupić się na mocno ryzykownych, a także bezpiecznych instrumentach pomnażania pieniędzy. W artykule poznasz najciekawsze narzędzia przeznaczone do budowania niezależności ekonomicznej.

Czym jest strategia dywersyfikacji?

Dywersyfikacja to podział kapitału w taki sposób, aby ograniczyć ryzyko wahań portfela w ramach ewentualnych spadków. Przy większym ryzyku stopa zwrotu rośnie, ale nie można nigdy wprowadzać wszystkich środków do jednej okazji, bo to grozi faktycznym bankructwem. Zasada dywersyfikacji jest stosowana z powodzeniem nawet przez największe fundusze inwestycyjne na świecie.

Z czego wynika konsolidacja kredytów?

Wykorzystanie wielu form zadłużenia jednocześnie rodzi często negatywne konsekwencje. To głównie opóźnienia przy spłatach zobowiązań, nadmierne koszty realizacji przelewów, dodatkowa organizacja czasu na formalności, brak uśrednienia wysokości zadłużenia. Inne konsekwencje to stopniowe pogorszenie zdolności kredytowej. Im więcej długów w gospodarstwie domowym, tym gorzej dla potencjału ekonomicznego przy analizie kredytobiorcy w banku. Niektórzy kredytobiorcy reagują nawet źle na świadomość psychiczną posiadania kilku długów w jednym czasie, co przejawia się dodatkowym stresem w życiu codziennym.