Z czego wynika konsolidacja kredytów?

Wykorzystanie wielu form zadłużenia jednocześnie rodzi często negatywne konsekwencje. To głównie opóźnienia przy spłatach zobowiązań, nadmierne koszty realizacji przelewów, dodatkowa organizacja czasu na formalności, brak uśrednienia wysokości zadłużenia. Inne konsekwencje to stopniowe pogorszenie zdolności kredytowej. Im więcej długów w gospodarstwie domowym, tym gorzej dla potencjału ekonomicznego przy analizie kredytobiorcy w banku. Niektórzy kredytobiorcy reagują nawet źle na świadomość psychiczną posiadania kilku długów w jednym czasie, co przejawia się dodatkowym stresem w życiu codziennym.