Umowa kredytowa - co zawiera?

Umowa kredytowa to wiążący dokument kredytobiorcę z kredytodawcą, którym jest bank. Na jej podstawie wypłacane są środki na dowolny cel oraz roszczygane są kwestie sporne. Co to jest umowa kredytowa? Z czego się składa? I co powinna zawierać? Sprawdź odpowiedź na te pytania na portalu kredytomania.EU.

Co to jest umowa kredytowa?

Przede wszystkim jest to dokument prawny, który zawierają dwie strony- kredytobiorca i kredytodawca. Dzieli się on na dwie części. Jedna z nich określa ogólne warunki umowy, natomiast druga to opis kredytobiorcy, w którym znajdują się informacje na temat wysokości zawartego kredytu oraz okresu jego spłacania.

Warto zatem szczegółowo przejrzeć każdą umowę, gdyż bez odpowiednich informacji w niej zawartych, umowa pożyczki będzie po prostu nieważna. Może to także rodzić różne problemy, które spowodują niepotrzebny stres u kredytobiorcy. Nawet literówka w nazwisku potrafi sprawić, że wnioskujący nie otrzyma kredytu.

Co musi zawierać umowa kredytowa?

Jak już wspomniano umowa kredytowa składa się z dwóch części. Jedna to jest ogólna, w której znajdują się dane kredytobiorcy, czyli:

  • imię i nazwisko
  • PESEL
  • adres zameldowania
  • numer i seria dowodu

Najważniejsze jest to, aby te dane były podane prawidłowo. Każda pomyłka sprawi, że będą one niezgodne ze stanem faktycznym. W takim przypadku skutkuje to obligatoryjnie uznaniem umowy za nieważną.

Druga część umowy kredytowej to natomiast szczegóły odnośnie kwoty pożyczki oraz jego kosztów. O ile zaciągnięcie kredytu w złotym nie powoduje żadnych komplikacji w tej części umowy, to już pożyczka w obcej walucie wymaga zawarcia dodatkowych informacji.

Zakładając, że walutą będzie euro lub frank, należy przede wszystkim określić sposób wyliczenia kredytu, ilość ewentualnych transz wypłaty, a także wysokość rat kapitałowo-odsetkowych. Jest to jednak ryzykowna forma zaciągnięcia kredytu. Można bowiem nie otrzymać całkowitej kwoty jaka jest zawarta w umowie, choćby ze względu na zmieniający się kurs waluty.

Druga część umowy zawiera także informacje o wysokości prowizji, finalnej kwocie kredytu do spłacenia wraz z odsetkami, a także o ubezpieczeniu i innych wymaganych formach zabezpieczenia kredytu gotówkowego.

Jak długo czeka się na pieniądze?

Przede wszystkim musi zapaść pozytywna decyzja kredytowa. Zazwyczaj czas oczekiwania na nią to około piętnastu minut. Niekiedy bank natychmiast potwierdza możliwość zawarcia umowy.

Najszybciej proces wypłacania zostanie zakończony, jeśli kredytobiorca posiada rachunek oszczędnościowy w banku, w którym stara się o kredyt. Ważna jest także pora potwierdzenia zawarcia umowy.

Jeśli jest to w godzinach popołudniowych lub tuż przed zamknięciem banku, należy się liczyć z tym, że pieniądze znajdą się na koncie kolejnego dnia roboczego. Inaczej ma się sytuacja jeśli wybrana zostanie wypłata kredytu do ręki w kasie banku. Wtedy można otrzymać pieniądze tego samego dnia.

Wypłata kwoty kredytu działa na tej samej zasadzie co przelewy, dlatego trzeba wziąć pod uwagę sesje przychodzące i wychodzące w danym banku. Decydując się na kredyt w innym banku, można otrzymać korzystne warunki kredytowania, jeśli założy się w nim konto bankowe.