Bezpieczne i ryzykowne instrumenty inwestycyjne

Inwestowanie wiąże się naturalnie z podejmowaniem pewnego ryzyka utraty części kapitału. Inwestor indywidualny powinien z tego powodu przemyśleć strategię dywersyfikacji i skupić się na mocno ryzykownych, a także bezpiecznych instrumentach pomnażania pieniędzy. W artykule poznasz najciekawsze narzędzia przeznaczone do budowania niezależności ekonomicznej.

Czym jest strategia dywersyfikacji?

Dywersyfikacja to podział kapitału w taki sposób, aby ograniczyć ryzyko wahań portfela w ramach ewentualnych spadków. Przy większym ryzyku stopa zwrotu rośnie, ale nie można nigdy wprowadzać wszystkich środków do jednej okazji, bo to grozi faktycznym bankructwem. Zasada dywersyfikacji jest stosowana z powodzeniem nawet przez największe fundusze inwestycyjne na świecie.

Od instrumentów pochodnych po połączenia lokat bankowych z akcjami

Największe ryzyko pochodzi z instrumentów pochodnych, czyli uzależnionych od wahań walut, surowców, czy innych struktur. W instrumentach pochodnych występuje dźwignia finansowa. To znaczy, że inwestor przy niewielkim depozycie zabezpieczającym steruje ogromnymi środkami, nawet w stosunku 1:100 i więcej. Najpopularniejszy przykład to giełda walutowa i spekulacja wartością par walutowych (EUR/USD i inne). W instrumentach pochodnych inwestor może wiele zyskać, ale też stracić wszystko, łącznie z majątkiem rodzinnym. Często ustalenie momentu wyjścia z inwestycji nie wystarczy ze względu na ogromne wahania niektórych rynków. Instrumenty pochodne to największe ryzyko i największy zysk, ale zaangażowanie we wskazany obszar to maksymalnie kilka procent całości portfela ze stałym monitorowaniem postępów. Kolejne, już nieco mniej ryzykowne narzędzie inwestycyjne to papiery wartościowe, w tym akcje spółek technologicznych notowanych na New Connect, czy klasycznie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Akcje dywidendowe to nieco mniejsze ryzyko ze względu na regularne wypłaty dywidend. Nawet przy stracie wartości takie papiery wartościowe przynoszą ekonomiczne korzyści, a w strukturze z lokatami bankowymi, maksymalnie bezpiecznymi wypadają najbardziej korzystnie w długoterminowej perspektywie. Oczywiście nie musisz zakładać podstawowej lokaty terminowej, ale wybrać rodzaj dopasowany do preferencji inwestycyjnej. W tym przypadku dobrze sprawdzą się lokaty progresywne, ewentualnie rentierskie, jeżeli posiadasz duży portfel. Zyski z dywidend i okresowe zyski z lokat bankowych to szansa na zbudowanie szybkiego dochodu pasywnego.

Obligacje korporacyjne i fundusze inwestycyjne

Ciekawy obszar to również obligacje korporacyjne, czy samorządowe. Obligacje charakteryzują się bardzo dużym bezpieczeństwem wypłaty środków. Przy ewentualnym bankructwie podmiotu priorytetowo traktuje się posiadaczy obligacji właśnie. Samorządy i duże korporacje czerpią z taniego zadłużenia u inwestorów indywidualnych bardzo wiele, więc regularne wypłaty odsetek zwracają się w zaufaniu do danego podmiotu i możliwości generowania jeszcze większych długów w przyszłości. Inwestor indywidualny, który nie ma zbyt wiele czasu na analizy rynków może postawić na jednostki funduszy inwestycyjnych. Nie jest to jednak zbyt optymalne kosztowo rozwiązanie ze względu na zastosowanie opłat manipulacyjnych, dotyczących zarządzaniem środkami inwestora. Najlepsze połączenie to zdecydowanie akcje renomowanych spółek dywidendowych i lokat bankowych progresywnych, rentierskich z częstym generowaniem zysków. W obliczu kryzysu finansowego tylko lokata bankowa pozwala na zabezpieczenie dotychczas wypracowanych zysków i warto prawidłowo wykryć moment całkowitego zamknięcia inwestycji przed zapaścią rynków międzynarodowych.