Z czego wynika konsolidacja kredytów?

Wykorzystanie wielu form zadłużenia jednocześnie rodzi często negatywne konsekwencje. To głównie opóźnienia przy spłatach zobowiązań, nadmierne koszty realizacji przelewów, dodatkowa organizacja czasu na formalności, brak uśrednienia wysokości zadłużenia. Inne konsekwencje to stopniowe pogorszenie zdolności kredytowej. Im więcej długów w gospodarstwie domowym, tym gorzej dla potencjału ekonomicznego przy analizie kredytobiorcy w banku. Niektórzy kredytobiorcy reagują nawet źle na świadomość psychiczną posiadania kilku długów w jednym czasie, co przejawia się dodatkowym stresem w życiu codziennym.

Formalności podobne do kredytu gotówkowego

Konsolidacja kredytów to rozwiązanie restrukturyzacyjne, które eliminuje wskazane negatywne konsekwencje i zapewnia spłatę tylko jednej raty miesięcznej, odpowiednio uśrednionej. Koszt konsolidacji jest porównywalny do kredytu gotówkowego, także w ramach niezbędnych formalności. Główny koszt konsolidacji to tak naprawdę wydłużony okres kredytowania. Przy wydłużonym czasie spłaty konsolidacji kredytobiorca płaci sporo, ale niska rata miesięczna wynagradza ten dyskomfort. Nie ma również problemu, aby kredyt konsolidacyjny nadpłacić zgodnie z regulaminem instytucji finansowej.

Kiedy koniecznie trzeba sięgnąć po scalenie zadłużenia?

Konsolidacja kredytów powinna zostać zastosowana w chwili, gdy kredytobiorca zastanawia się nad zaciągnięciem nowych pożyczek na pokrycie dotychczasowych zobowiązań. Konsolidacja to zawsze scalenie struktury zadłużenia, aby ułatwić wychodzenie z negatywnej sytuacji ekonomicznej. Konsoliduje się dosłownie każdy rodzaj zadłużenia, w tym kredyty hipoteczne, najczęściej jednak do kwoty wniesionych zabezpieczeń majątkowych. Kredyt konsolidacyjny to zawsze umowa celowa. Środki wędrują na pokrycie zobowiązań kredytobiorcy. Przy bardzo dobrej zdolności kredytowej jest szansa na otrzymanie dodatkowych pieniędzy.

Konsolidacja kredytów wymaga ponownej analizy kredytobiorcy

Aktualna polityka monetarna sprzyja konsolidacji, ponieważ oprocentowanie charakteryzuje się najniższymi parametrami w historii. Warto pamiętać, że kredyt konsolidacyjny to nowy produkt dla kredytobiorcy, a bank analizuje sytuację restrukturyzacyjną właściwie od nowa. Pisma dotyczące pogorszenia stopy życiowej najczęściej nic nie dają, a mogą nawet wywołać konsekwencje ekonomiczne. Kredytobiorca powinien każdorazowo monitorować stan zdolności kredytowej, zanim konsolidacja nie będzie w ogóle możliwa.