Główne potrzeby kredytobiorców na krajowym rynku kredytowym

Analiza potrzeb kredytobiorców jest niezbędna z perspektywy firm pożyczkowych ze względu na efektywne budowanie ofert. Potrzeby grup docelowych ewoluują w związku z rozwojem gospodarczym, a także wdrażaniem nowych trendów konsumpcyjnych. W artykule podyskutujemy o najważniejszych potrzebach kredytobiorców. Zobaczysz również w jaki sposób potrzeby kredytobiorców zmieniają podejście firm z sektora pozabankowego.

Kluczowe potrzeby kredytobiorców, często zgłaszane od wielu lat

Od lat kredytobiorcy zgłaszali potrzebę oczyszczenia sektora kredytów krótkoterminowych z nieuczciwych podmiotów. Wiele spraw o tzw. pożyczki lichwiarskie zaburzało zaufanie do całej branży kredytowej. Potencjalni kredytobiorcy z bardzo dobrą zdolnością kredytową nie wchodzili we współpracę z doradcami finansowymi, ponieważ obawiali się w dużym stopniu utraty majątku trwałego, często budowanego przez wiele pokoleń. Ostatnie zmiany prawne zdecydowanie poprawiły sytuację kredytobiorców, nawet najdrobniejszych. Z jakiego powodu? Przede wszystkim ograniczono wyraźnie koszty pozaodsetkowe. Teraz firma pożyczkowa nie może narzucać klientom dziwnych opłat, np. za dojazd do klienta, czy za rozpatrzenie wniosku kredytowego. Limit kosztów pozaodsetkowych zapewnia bezpieczeństwo dla budżetu domowego przy normalnej zdolności kredytowej. Firmy pożyczkowe nie stosują już mocno ryzykownych umów, bez analizy rejestrów Biura Informacji Kredytowej i Biura Informacji Gospodarczej. Kredytobiorca musi obowiązkowo przedstawić źródła dochodów, koniecznie legalne, lecz z możliwością szerokiej dywersyfikacji.

Elastyczność w spłacie i pozyskaniu zobowiązania kluczowa dla klientów

Elastyczność pozyskania kredytu gotówkowego to kolejna, jedna z ważniejszych potrzeb zgłaszanych przez klientów firm pożyczkowych oraz banków detalicznych. W jaki sposób objawia się elastyczność w branży chwilówek? Przede wszystkim możesz przedstawić zróżnicowane źródła dochodów, a w tym umowy o dzieło, zlecenie, stypendium naukowe, rentę, emeryturę. Nie musisz stawiać tylko na firmy pożyczkowe, ale konsultować się z niezależnymi pośrednikami bazującymi na ustawie o kredycie konsumenckim. Bez problemu zaciągniesz pożyczki internetowe na dogodnych warunkach prawnych z pełną ochroną konsumenta.

Im więcej form restrukturyzacji zadłużenia, tym lepiej

Kolejna potrzeba kredytobiorców to zabezpieczenie spłaty każdego rodzaju kredytu i opcja negocjacji w razie wystąpienia problemów ze spłatą zobowiązania. Firmy pożyczkowe proponują w tym obszarze sporo ciekawych narzędzi. To głównie podpisanie aneksu do obowiązującej umowy, w którym zaznaczasz chęć wydłużenia okresu spłaty w zamian za mniejsze raty miesięczne. Inne metody restrukturyzacji zadłużenia to wakacje kredytowe, dostępne najczęściej opcjonalnie już przed podpisaniem umowy w wielu nowoczesnych firmach pożyczkowych, refinansowanie kredytu, konsolidacja dla ludzi nadmiernie korzystających z kredytów gotówkowych w wielu podmiotach.

Inne standardowe potrzeby

Firmy pożyczkowe coraz chętniej obsługują specjalistów z wielu sektorów nowoczesnej gospodarki. Kredyty dedykowane pod konkretne grupy docelowej to duża nowość. Kredytobiorcy standardowo chcą niskich kosztów spłaty kredytu, łatwości wydłużania umów, dodatkowych produktów, promowania lojalności w spłacie. Lojalnych klientów doceniają szczególnie firmy pożyczkowe. Dotychczasowe zmiany na rynku kredytowym można uznać za bardzo pozytywne dla kredytobiorców, a także docelowo dla firm pożyczkowych, które działają w standaryzowanych widełkach, dalej z zyskiem.