Czynniki rozwoju rynku kredytów krótkoterminowych

Rozwój rynku kredytowego jest uzależniony od wielu czynników. Można powiedzieć, że im większy rozwój sektora kredytów krótkoterminowych, tym wyższy poziom gospodarki. Warto również monitorować sposób wydawania kredytów, aby przekonać się o sytuacji ekonomicznej społeczeństwa. Co zatem wpływa na rynek kredytów krótkoterminowych najbardziej i czy w sektorze zapowiada się rewolucja?

Kluczowe czynniki rozwoju dla branży kredytowej

Normy prawne to jeden z podstawowych czynników rozwoju oferty firm pożyczkowych. Panuje tendencja do ochrony interesów kredytobiorcy, a nie parabanku, co zmienia układ sił przy podpisywaniu umów o kredyt krótkoterminowy. Główne normy prawne pochodzą z ustawy o kredycie konsumenckim, z ustawy antylichwiarskiej, z prawa bankowego, z kodeksu cywilnego, a także z wytycznych Komisji Nadzoru i NBP, chociaż ostatnie odnoszą się głównie do funkcjonowania banków detalicznych. Im więcej norm formalnych przy udzielaniu kredytów krótkoterminowych, tym gorzej dla parabanków. Większość mało rentownych podmiotów bardzo szybko znika z rynku lub przenosi się w całości do przestrzeni multimedialnej. Wzrost zainteresowania pożyczkami internetowymi jest wręcz skokowy. To kolejny czynnik rozwoju. Kredytobiorca nie chce już korzystać z oferty w oddziale stacjonarnym, bo to krótko mówiąc strata czasu. Pożyczka internetowa to znak czasów, ponieważ pozyskujesz pieniądze na zasadzie minimum formalności. Czynnik technologiczny i możliwość przeniesienia działalności stacjonarnej do internetu to dla wielu parabanków jedyna szansa na przetrwanie i wygenerowanie zysków pod wieloma markami. Jedna firma może bowiem założyć wiele portali związanych z udzielaniem pożyczek, co gwarantuje dywersyfikację klientów, a tym samym dochodów. Dochodzi również do szybszego porównywania kredytów krótkoterminowych w sieci, sprawdź sam na kredyt gotówkowy ranking na 17BANKOW.com. Wystarczy bowiem wskaźnik RRSO (powszechnie dostępny ze względu na uwarunkowania prawne), aby ocenić błyskawicznie praktycznie cały rynek pod kątem opłacalności zobowiązania. Rozwój branży kredytowej jest skorelowany z przejściem pokoleniowym (zmianami społecznymi). Teraz najwięcej kredytów krótkoterminowych zaciąga pokolenie nowych technologii, pokolenie Y ze średnimi dochodami. Kredyt krótkoterminowy charakteryzuje się niewielkim ryzykiem. To najczęściej mała kwota. Kredytobiorca ogranicza zdecydowanie ryzyko współpracy i nie chce narazić się na stratę majątku trwałego, głównie nieruchomości.

Elastyczność w rozwoju rynku kredytów krótkoterminowych

Na podstawie czynników rozwoju rynku kredytów krótkoterminowych można przewidywać z dużym prawdopodobieństwem potencjalne zmiany w branży. Aktualnie widać wyraźnie zmiany technologiczne, czyli przechodzenie parabanków do internetu, a także optymalizację norm prawnych w celu wyeliminowania pożyczek lichwiarskich. Każdy rynek waha się pomiędzy okresami wzrostów i spadków (hossa i bessa). Po oczyszczeniu rynku kredytów krótkoterminowych w nieuczciwych podmiotów dojdzie do ukształtowania nowego poziomu równowagi. Jakie czynniki rozwoju rynku pożyczek gotówkowych uważasz za najważniejsze?