Czym jest kredyt gotówkowy w rozumieniu przepisów?

Funkcjonowanie kredytu gotówkowego w gospodarce nie jest możliwe bez prawidłowych przepisów. Kredytobiorca oraz kredytodawca posiadają wiele praw. Ich poznanie jest wręcz decydujące dla właściwego podejścia do podpisywania umów kredytowych. W artykule poznasz kilka zasad prawnych, które regulują kredyt gotówkowy w kraju. Dzięki temu znacznie lepiej zrozumiesz ten popularny instrument wsparcia budżetu domowego.

Co trzeba wiedzieć o kredycie gotówkowym pod względem prawnym?

Ustawa o kredycie konsumenckim reguluje główne założenia podpisywania umów pomiędzy kredytobiorcą, a kredytodawcą. Normy dotyczące udzielania kredytów gotówkowych posiadają bardzo ważne funkcje. To przede wszystkim znacznie większe bezpieczeństwo akcji kredytowej, a także poprawa wskaźników gospodarczych w krótkich terminach. Banki detaliczne opierają działanie na ustawie o kredycie konsumenckim, a także na prawie bankowym. Odstępstwa od obowiązujących reguł są niemożliwe w powyższych instytucjach. Parabanki natomiast funkcjonują w obrębie kodeksu cywilnego, ale też uwzględniają zapisy o ustawie o kredycie konsumenckim. Kredyt gotówkowy nie posiada żadnego celu. Może zostać udzielony na kwotę ponad 250 000 złotych. Każdy kredytodawca zgodnie z przepisami musi przeanalizować kredytobiorcę pod względem ryzyka. Ocena ryzyka kredytowego jest po prostu obowiązkowa dla uzyskania bezpieczeństwa pożyczkodawcy. Kredyt gotówkowy jest bardzo często częścią standardowych zakupów. Bardzo rzadko wykorzystuje się go w celu finansowania różnorodnych inwestycji.

Forma umowy

Umowa o kredyt konsumencki (gotówkowy) posiada zwyczajowo formę pisemną. Każdy klient pożyczkodawcy ma prawo wziąć umowę ze sobą do domu i dokładnie ją przeczytać przed podpisaniem. Nie ma zatem sensu narażać się na natychmiastowe podpisywanie podobnych dokumentów. Według norm prawnych umowy o kredyt gotówkowy muszą przedstawiać zobowiązania w jasny sposób. Do tego każdego kredytobiorcę obowiązuję, aż dwutygodniowy okres wypowiedzenia umowy, bez żadnych konsekwencji. Coraz częściej spotyka się umowy o kredyt gotówkowy w formacie zdalnym. Można bowiem kredyt gotówkowy pozyskać za pośrednictwem rachunku osobistego. To znacznie ułatwia życie wielu klientom.

Znajomość praw się opłaca

Zrozumienie przepisów i własnych praw to bardzo ważna zaleta przed podpisywaniem umowy kredytowej. Powinieneś wiedzieć wcześniej, czy masz szansę przejść w ogóle ocenę względem ryzyka kredytowego. Zapoznaj się z przedstawionymi w artykule aktami prawnymi, a nie popełnisz błędów przy nawiązywaniu współpracy z bankiem.