Różnice między kredytem gotówkowym a pożyczką

Wiele ludzi utożsamia ze sobą pojęcia kredyt i pożyczka mimo że różnice pomiędzy tymi dwoma produktami finansowymi są dość duże. Warto wiedzieć że jedno i drugie nie ma tak naprawdę bardzo wiele wspólnego ze sobą, aczkolwiek jest też parę podobieństw. Tutaj jest dostępny najtańszy kredyt wejdź i wybierz odpowiedni kredyt, nie daj się naciągnąć.

Różnice

Kredyty charakteryzują się tym że mogą ich udzielać jedynie banki, które są pod nadzorem finansowym. Oczywiście banki mogą także udzielać pożyczek jednakże instytucje pożyczkowe typu skoki nie mogą udzielać kredytów a jedynie pożyczki często określane mianem chwilówek. Wszystkie kredyty są rejestrowane w BIK w przypadku pożyczek nie zawsze występuje taka sytuacja. Dodatkowo kredyty podlegają dość dokładnej analizie i muszą zostać przeznaczone na określony cel w przypadku pożyczek nie ma konieczności określania celu. Dodatkową różnicą pomiędzy pożyczkami i kredytami są wymagania. W przypadku kredytów jest przeprowadzana dokładna analiza zdolności kredytowej, w przypadku pożyczek zdarzają się sytuacje, w których wystarczy jedynie dowód osobisty. Z powyższych różnic wynikało by że pożyczki są znacznie lepszą opcją zadłużenia się jednakże ostatnia różnica znacznie dyskredytuje pożyczki ponieważ jest to różnica w kosztach. Pożyczki są znacznie bardziej ryzykowne dla instytucji finansowych ze względu na mniejszą analizę zdolności kredytowej, z drugiej strony łatwiej ją dostać jeśli chodzi o mniejsze kwoty w okolicach tysiąca złotych. Pożyczki mogą być kilkukrotnie droższe od kredytów gotówkowych.

Podobieństwa

Oprócz wielu różnic są też podobieństwa pomiędzy pożyczkami i kredytami. W przypadku obu tych produktów, zarówno kredytobiorcy jak i pożyczkobiorcy są rejestrowanie w ogólnodostępnej dla instytucji finansowych bazy danych, dzięki czemu mogą one sprawdzić później czy osoba zgłaszająca się po kredyt lub pożyczkę nie jest już zbyt mocno zadłużona. Drugie podobieństwo to pieniądze, w jednym jak i drugim przypadku otrzymujemy pieniądze, które następnie trzeba zwrócić w określonym czasie, przeważnie w ratach. Zarówno kredyt jak i pożyczka posiada swoje koszty w postaci oprocentowania czy dodatkowych prowizji. Kolejne podobieństwo to w jednym i drugim przypadku trzeba okazać co najmniej dowód osobisty. Przeważnie wymagana jest większa ilość dokumentów w jednym jak i drugim przypadku. No i to wszystko z większych podobieństw. Z wyżej wymienionych podobieństw i różnic wynika jasno że pożyczki i kredytu to dwa różne produkty finansowe, ponadto lepiej w pierwszej kolejności udać się do banku po kredyt a dopiero później w ostateczności po pożyczkę.

Użyte znaczniki: , ,