Rodzaje kredytów gotówkowych

Kredyty gotówkowe to potoczna nazwa kredytów konsumpcyjnych, które kierowane są do klientów indywidualnych. Są to kredyty, które nie różnią się w zakresie formy ich pozyskiwania od pożyczek. Przede wszystkim przy kredytach gotówkowych banki najczęściej nie stosują żadnych dodatkowych zabezpieczeń kredytu i kredyt taki można uzyskać na podstawie uzyskiwanych dochodów. Bank szacuje możliwości spłaty kredytu na podstawie dochodów uzyskiwanych przez klienta w przeszłości. Kredyty gotówkowe bez zabezpieczeń można uzyskać najczęściej do sumy około dwudziestu pięciu tysięcy. Maksymalna suma kredytu, który można uzyskać w banku na podstawie uzyskiwanych dochodów zależy od banku. Oczywiście maksymalny kredyt mogą uzyskać jedynie te osoby, które mają wysokie dochody oraz dobrą zdolność kredytową.

Kredyt gotówkowy najczęściej można uzyskać w banku na podstawie przedstawienia zaświadczenie o dochodach oraz dowodu osobistego. W wielu bankach można korzystać z uproszczonych form starania się o uzyskanie kredytu gotówkowego, jednak są one kierowane przede wszystkim do stałych klientów danego banku. Tacy klienci posiadają w banku rachunek, na który wpływają ich dochody nie muszą przedstawiać informacji o wysokości uzyskiwanych dochodów. Im wyższy jest kredyt, tym najczęściej bank znacznie częściej wymaga przedstawienia informacji o miejscu wykonywania pracy, formy zatrudnienia. Obecnie nie ma większych problemów by uzyskać kredyt gotówkowych również, gdy nie pracuje się na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, ale wykonuje się pracę na podstawie kontraktu, umów cywilnoprawnych.

Kredyty gotówkowe to również kredyty w rachunku bieżącym. Tego rodzaju kredyt przedzielany jest przede wszystkim w formie debetu w rachunku. Najczęściej taki debet przydzielany jest w bankach automatycznie w pewnej, standardowej wysokości. Klient zawsze może starać się o uzyskanie wyższego kredytu w rachunku bieżącym. Taki kredyt najczęściej jest również odnawialny. Wysokość przydzielonego debetu jest zależny przede wszystkim od wysokości uzyskiwanych dochodów w skali jednego miesiąca. Im wyższe są dochody, tym można liczyć na wyższy kredyt w rachunku. Debet spłacany jest automatycznie z rachunku bankowego w kolejnym miesiącu, w którym na koncie pojawią się dochody. Zdarza się jednak, że kredyt w rachunku bieżącym może być spłacany również ratalnie.

Innym rodzajem kredytów konsumpcyjnych kierowanych do klientów są limity zadłużenia na kartach kredytowych. Atutem tego rodzaju kredytów jest przede wszystkim możliwość korzystania ze znacznie korzystniejszej formy spłaty. Gdy klient skorzysta z kredytu na karcie kredytowej nie płaci odsetek od kredytu, gdy limit kredytowy na karcie kredytowej zostanie spłacony we wskazanym w umowie z bankiem terminie.